7. Mitsuri Kanroji

6. Kyojuro Rengoku

5. Giyu Tomioka

4. Muichiro Tokito

3. Iguro Obanai

2. Sanemi Shinazugawa

1. Giyomei Himejima